ข้อมูลบริษัท  
ชื่อบริษัท บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) "SMIT"
สำนักงานใหญ่ 42,48 ถนนพระราม 3 ซอย 53 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2295-1000-8,0-22951910-8
โทรสาร 0-22951009,0-2683-0943-4
วันที่ก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2516
ทุนจดทะเบียน 530 ล้านบาท
ประเภทกิจการ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
  -เหล็กกล้าพิเศษ
  -เครื่องจักรกล
  -เครื่องมือและอุปกรณ์
    -กระดาษ,เครื่องจักรสำหรับงานกระดา๋ษ,อุปกรณ์และเครื่องมือ
  -ผลิตภัณฑ์ไม้,เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานไม้
  -อุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงานชุบแข็งเหล็ก 155 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3808-0411 โทรสาร 0-3808-0419
ประเภทของงาน ชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum Quenching),ระบบไนไตรดิ้ง ความดันต่ำ
(Low Pressure Nitriding),คาร์บูไรซิ่ง (Carburirizing),คาร์บอนไนไตรดิ้ง (Carbonnitriding), การชุบแข็งแบบปรับโครงสร้างจุลภาค (Normlizing),การอบอ่อน (Annealing), การชุบแข็งด้วยน้ำมัน (Oil Quenching),และการชุบแข็งแบบอื่นๆ
วันที่เปิดโรงงาน 15 กรกฎาคม 2549
Website www.smitheattreatment.com