บริการชุบแข็งและชุบผิวต่างๆโดยเตาชุบที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุดมาให้บริการ
   
  Hardness tester
 
To check the surface hardness
   
  Micro-hardness tester
 
To check the nitriding and carburizing dept
   
  Microscope
 
To check the microstructure
 
 
  Rockwell hardness tester. (HRC)
Regular and Superficial Scale Digital
 
  Micro hardness tester. (HV)
HV Digital, Test Load 0.25-2.0 kgs
   
  Micro Scope with. PC.
Inverted Metallurgical Micro scope with PC. for Microstructure analyse
  Portable Leeb hardness tester (HB,HRC).
  Portable Ultra Sonic Hardness tester. (HV)
  Sub zero cryogenic treatment (-190 ํ C)