บริการชุบแข็งเหล็ก เป็นบริการใหม่ที่บริษัทมุ่งเน้นลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ให้กับผลิตภัณฑ์และตอกย้ำเป้าหมายการ ให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  บริการชุบแข็งและชุบผิวต่างๆโดยเตาชุบที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุดมาให้บริการ
 
Vacuum Hardening การชุบแบบสุญญากาศ
Low Pressure Nitriding Allnit การชุบไนไตรดิ้งความดันต่ำแบบออลนิท
Carburizing คาร์บูไรซิ่ง
Carbonitriding คาร์บอนไนไตรดิ้ง
Normalizing การปรับโครงสร้างจุลภาค
Annealing การอบอ่อน
Oil Quenching and others ชุบแข็งด้วยน้ำมันและการชุบแข็งอื่นๆ
Stress relieve อบคลายเครียด
   
 
 
  Vacuum Hardening Furnaces
เตาชุบระบบสุญญากาศ   
  Vacuum Tempering and Allnit ® Nitriding Furnaces
เตาสุญญากาศและออลนิทไนไตรดิ้
    
  Atmosphere controlled Furnaces
เตาชุบระบบบรรยากาศ