ข้อมูลเฉพาะ
Vacuum Hardening Furnaces
เตาชุบระบบสุญญากาศจากประเทศฝรั่งเศส
การทำงานเป็นแบบระบบอัตโนมัติ
โดยใช้แก๊สที่มีความเย็นและระบบ
การหมุนรอบวงกลมจึงให้แก๊สรวมตัวเป็นเนื้อ
เดียวกันได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทำให้ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพ
สมบูรณ์แบบ ทั้งสำหรับงาน เหล็ก เครื่องมือเย็นเหล็กเครื่องมือร้อน และเหล็กเครื่องมือความเร็วสูงเป็นต้น

Vacuum Furnaces from france for demanding gas quenching thanks to the rotative cooling ensuring an excellent cooling uniformity. Automatic process for a perfect reproducibility of the result. For hot work tool steel, cool work tool steel ,high speed steels,etc


อุณหภูมิสูงสุด = 1250 ํC
อุณหภูมิ
โดยรวมเฉลี่ย +- 5 ํC
ความดันสูง,ชุบโดยใช้แก๊ส 10 ถึง 12 บาร์

ขนาดของเตา
900 x 600 x 600 มม.- 800 กก. x 1 ยูนิต
1200 x 900 x 700 มม.- 1200 กก. x 2 ยูนิต


- ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์
- ควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมความร้อน
(thermocouple)
- ระบบการทำให้เย็น:เป็นการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
อย่าง สม่ำเสมอกัน

Data

Max Temperature = 1250 ํ C
Temperature Homogeneity +- 5 ํC
High Pressure, Gas quenching 10 to 12 Bar.

Size
900 x 600 x 600 - 800 kg. x 1 unit
1200 x 900 x 700 - 1200 kg. x 2 unit

- Computer Control Process
- Control Temperature with Part Thermocouple.
-Unique and Proven Cooling System:
Fast Cooling and Isothermal Cooling

         
  Vacuum Tempering and Allnit ® Nitriding Furnaces
เตาสุญญากาศและออลนิทไนไตรดิ้
 
  Atmosphere controlled Furnaces เตาชุบระบบบรรยากาศ  
 
  Cooling rotative device principle