ข้อมูลเฉพาะ
Vacuum Tempering and Allnit ®
Nitriding Furnaces
เตาสุญญาศและออลนิทไนไตรดิ้ง
วิธีการออลนิท ไนไตรดิ้ง คือการชุบแข็งที่ผิวชิ้นงาน โดยใช้ความร้อนความดันต่ำในเตาสุญญากาศ

ข้อดีของระบบออลนิท ไนไตรดิ้ง

- สามารถเลือกชั้น (Layers) ได้
- สารที่เคลือบจะอัดรวมตัวกันแน่นเป็นชั้นๆ
- สามารถชุบชิ้นงานทีเป็นท่อ หลุม หรือเป็น cavity ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถชุบชิ้นงานที่ซับซ้อนได้
- ชิ้นงานสะอาด
- ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

Allnit® Nitriding is a thermochemical heat treatment for steels surface hardening within vacuum furnace at low pressure.

Process Advantages
- Selection of Layers
- Compact Compound Layer
- Treatment of Tubes,Holes,Cavities
- Nitriding in semi Jumble : Heat Treated Parts in Contact
- Cleanliness of Parts
- Ecology


อุณหภูมิสูงสุด = 750 ํC
อุณหภูมิ
โดยรวมเฉลี่ย +- 5 ํC
ขนาดของเตา
900 x 600 x 600 มม.- 800 กก. x 1 ยูนิต
1200 x 900 x 700 มม.- 1200 กก. x 2 ยูนิต

- ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์
- ควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมความร้อน
(thermocouple)

Data

Max Temperature = 750 ํ C
Temperature Homogeneity +- 5 ํC
Size
900 x 600 x 600 - 800 kg. x 1 unit
1200 x 900 x 700 - 1200 kg. x 2 units

- Computer Control Process
- Control Temperature with Part Thermocouple.Vacuum Hardening Furnaces เตาชุบระบบสุญญากาศ
Atmosphere controlled Furnaces เตาชุบระบบบรรยากาศ